Moduł raportów i statystyk stanowi nieodłączny element aplikacji, który umożliwia śledzenie dziesiątek różnorodnych raportów i statystyk dotyczących wszystkich aktywności prowadzonych w Twojej Kancelarii. Generowane automatycznie i w czasie rzeczywistym, raporty oferują kompleksowe spojrzenie na działalność kancelarii. Zarówno dane tabelaryczne, jak i czytelne wykresy ułatwiają zrozumienie prezentowanych informacji. Dodatkowo, wiele danych może być wyeksportowanych do plików Excel lub PDF, zapewniając elastyczność w analizie i prezentacji danych.

Wszystkie raporty i statystyki są wielopoziomowe, co oznacza, że możesz szybko przechodzić od ogólnego przeglądu działalności kancelarii do szczegółowych danych dotyczących poszczególnych pracowników lub klientów. Statystyki obejmują obszary takie jak czas pracy, przychody i koszty, kategorie i typy spraw, honoraria oraz wiele innych istotnych informacji. Dzięki temu modułowi możesz podejmować informowane decyzje biznesowe oparte na rzetelnej analizie danych.

Najważniejsze Elementy i Funkcje:

  • generowane w trybie automatycznym
  • dane wyświetlane w trybie rzeczywistym
  • możliwość exportu danych do plików Excel lub PDF
  • wielopoziomowe raporty i statystki
  • statystyki ogólne kancelarii
  • statystyki prowadzonych spraw
  • statystyki pracowników
  • statystyki klientów