Zarządzanie klientami to jedna z kluczowych funkcjonalności ProKancelarii, zapewniająca kancelariom prawnym skuteczne narzędzia do organizacji i monitorowania danych dotyczących klientów. Ta wszechstronna funkcja umożliwia szybki dostęp do kompleksowych informacji o klientach, co jest niezwykle istotne dla sprawnego prowadzenia działalności.

Dzięki systemowi zarządzania klientami kancelarie prawnym mają możliwość skrupulatnego archiwizowania różnorodnych dokumentów, takich jak upoważnienia czy dowody tożsamości, co znacznie ułatwia procesy administracyjne i zapewnia bezpieczeństwo prawnikom oraz ich klientom. Ponadto, funkcjonalność ta umożliwia także rejestrowanie ustalonych honorariów, co przyczynia się do transparentności i profesjonalizmu w relacjach z klientami oraz ułatwia zarządzanie finansami kancelarii.

Najważniejsze Elementy i Funkcje:

  • podgląd profilu klienta ze szczegółowymi danymi
  • ewidencja korespondencji przypisanej do klienta
  • listy prowadzonych spraw
  • zarządzanie dokumentacją, upoważnieniami i dokumentami identyfikacji
  • listy uzgodnionych honorariów
  • powiadomienia klienta
  • dostęp klienta do jego osobistego konta online połączonego z Twoją kancelarią
  • rejestracja kosztów i przychodów przypisanych do klienta
  • lista aktywności na koncie klienta rejestrująca typ akcji, czas akcji oraz osobę wykonującą czynność
  • możliwość pobrania skróconej karty klienta w wersji PDF