Pracownicy mogą łatwo rejestrować swój czas pracy, zaczynając od momentu rozpoczęcia pracy nad daną czynnością do chwili jej zakończenia. Mogą to robić poprzez interaktywny interfejs użytkownika, co zapewnia dokładne odnotowanie czasu poświęconego na poszczególne zadania.

Moduł umożliwia pracownikom kategoryzowanie swoich zadań i czynności, co pozwala na dokładniejsze śledzenie czasu poświęconego na różne typy pracy. Możliwe jest określenie kategorii, takich jak obsługa klienta, przygotowanie dokumentów czy inne zadania związane z pracą w kancelarii.

System generuje szczegółowe raporty czasu pracy pracowników, które zawierają informacje o czasie poświęconym na poszczególne zadania, daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy nad nimi. Raporty te są dostępne w czasie rzeczywistym i mogą być eksportowane do różnych formatów, takich jak PDF czy Excel.

Dzięki modułowi rejestrującemu czas pracy można śledzić aktywność pracowników, co umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi i efektywne planowanie zadań.

Najważniejsze Elementy i Funkcje:

  • kategoryzowanie zadań i czynności
  • czynności płatne i bezpłatne
  • przypisanie czasu pracy do klienta
  • przypisanie czasu pracy do sprawy
  • przypisanie czasu pracy do honorarium
  • statystyki i raporty rejestru czasu pracy