Bezpłatna Prezentacja


Umów się na bezpłatną prezentację!

Dlaczego Skorzystać Z Bezpłatnej Prezentacji?

Rozumiemy, jak trudno jest podjąć decyzję o zakupie nowego oprogramowania i jakie to stawia przed Tobą wyzwania. Nawet najbardziej szczegółowy opis oprogramowania i dodatkowe informacje zawarte na stronie internetowej nie zawsze wystarczają, aby podjąć tak ważną decyzję.

Dlatego też wychodząc naprzeciw tym problemom, chcielibyśmy zaprosić Cię do umówienia bezpłatnej prezentacji ProKancelarii. W trakcie prezentacji dołożymy wszelkich starań, aby omówić główne funkcje naszej aplikacji i przedstawić, w jaki sposób można ją dostosować do Twoich konkretnych potrzeb.

Ponadto, podczas prezentacji będziesz miał okazję poznać korzyści, jakie daje nasza aplikacja, oraz sprawdzić, czy jest ona odpowiednia zarówno dla Twojej kancelarii, jak i dla Twoich pracowników. Nasz zespół będzie do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i zapewnić Ci pełne wsparcie w procesie podejmowania decyzji.

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informuje, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BEELOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Adama Mickiewicza 29
 • Z administratorem można również kontaktować się pod adresem mailowym: biuro@beelogic.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Stowarzyszenia związanych z działalnością statutową.
 • Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zawierana na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, co wynika z terminu przedawnienia roszczeń.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz biura księgowego i informatyka serwisującego, z którym BeeLogic Sp. z o.o. zawarło umowę o świadczenie tych usług. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie Pani/Pan mógł/mogła być informowana o podejmowanych przez BeeLogic Sp. z o.o. inicjatywach oraz brać w nich udziału.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.